13 rzeczy, które Trener Biznesu wiedzieć powinien

Home  >>  #JAKszkolić  >>  13 rzeczy, które Trener Biznesu wiedzieć powinien

13 rzeczy, które Trener Biznesu wiedzieć powinien

On 3 sierpnia, 2017, Posted by , In #JAKszkolić,Artykuły, By ,,,, , With Możliwość komentowania 13 rzeczy, które Trener Biznesu wiedzieć powinien została wyłączona

Uczenie się w dojrzałych organizacjach staje się częścią ich strategii i działań systemowych. Stąd coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalnych szkoleniowców. Potrzeba zarówno trenerów zewnętrznych, wnoszących do organizacji nowe spojrzenie, energię i rynkowe standardy, jak i wewnętrznych – znających specyfikę firmy, zarządzających zgromadzoną w niej wiedzą.

Opanowanie trzynastu wymienionych aspektów gwarantuje bycie dobrym trenerem, który nie tylko potrafi w profesjonalny sposób przekazywać wiedzę, ale także widzi swoje zadanie jako cykliczny proces nastawiony na rozwój grup oraz własnych kompetencji.

1. JAK zdiagnozować potrzeby szkoleniowe

Nawet jeśli będziesz uczyć bardzo konkretnej wiedzy lub przekazywać standardowe umiejętności, każda grupa ma swoją własną specyfikę i potrzeby. Sukces po szkoleniu mierzony będzie tym, jak dobrze odpowiesz na to, jakich korzyści oczekiwali poszczególni uczestnicy szkolenia – oraz cała grupa.

2. JAK zaprojektować szkolenie

Prezentacje i zadania to jedynie „słowa” i „zwroty”, które należy złożyć w spójne trenerskie „wypowiedzi”. Zaplanować pewien rytm, oddech i przewidzieć miejsca na improwizację. Trzeba być też przygotowanym na sytuację, gdy nie można poprowadzić szkolenia osobiście i trzeba przekazać komuś materiały sporządzone tak, żeby mógł poprowadzić spotkanie w zastępstwie. Scenariusz szkolenia, czy manual, jaką formę pracy wykorzystać przy projektowaniu?

3. JAK poprowadzić szkolenie

Zarówno rzeźbiarz, jak i stolarz używają młotka jako narzędzia, ale efekty ich pracy są zupełnie różne. Oprócz posiadania – lub stworzenia – narzędzi istotna jest świadomość celu ich wykorzystania oraz umiejętność robienia tego elastycznie i twórczo. Skupienie musi być także na grupie – jej preferencjach i dynamice, aby uzyskać efekty na różnych poziomach.

4. JAK zarządzać procesem grupowym

Szkolenia rozgrywają się nie tylko na poziomie intelektualnym podczas zdobywania wiedzy czy praktycznym przy ćwiczeniu umiejętności. Istotne jest też środowisko interpersonalne, w którym nabywane są kompetencje. Od umiejętności trenera we wpływaniu na rozwój procesu grupowego zależy jakość nauki, a także budowanie postaw w odniesieniu do innych, jak i siebie samych.

5. JAK zarządzać grupą i sobą na sali szkoleniowej

Na sali szkoleniowej trener staje się menedżerem grupy, zarządzającym czasem swoim i uczestników, zlecającym zadania i pilnującym realizacji celów. Musi wiedzieć, jak być kapitanem na własnym statku, a jednocześnie nie popaść w konflikt interesów z hierarchią zespołu, z którym pracuje.

6. JAK radzić sobie z trudnymi sytuacjami

Trafniejsze od powiedzenia, że sytuacje szkoleniowe czy uczestnicy są „trudni”, jest stwierdzenie, że to trener ma trudności w danej sytuacji. Przygotowanie się na takie ewentualności i przeciwdziałanie im to poszerzanie samoświadomości i praca na własnych postawach. A to wymaga zderzania się z sytuacjami niekomfortowymi, by poznać własne słabe, jak i mocne strony.

7. JAK ewaluować szkolenia

Ostateczna ocena szkolenia zależy od jego ewaluacji. Dobrze przeprowadzona nie tylko pozwala zmierzyć jego efekty – a więc i wartość Twojej pracy – ale także staje się narzędziem podsumowywania i utrwalania wiedzy.

8. JAK krytycznie myśleć

Dobre szkolenie nie tylko rozwija kompetencje, ale uczy świadomego i krytycznego ich wykorzystywania. Dociekliwe myślenie, stawianie dobrych pytań, prowokowanie do dyskusji i rewizji przekonań to sposób na kształtowanie samodzielnego uczestnika, pogłębiającego swoją wiedzę. A myślenie, jak każda inna kompetencja jest do wytrenowania.

9. JAK występować przed grupą

To jedna z tych kompetencji, których nie sposób wyćwiczyć „na sucho”. Budowanie relacji z grupą, doświadczanie tremy, sposób wypowiadania się czy opanowanie ciała i ruch w przestrzeni weryfikują się na sali szkoleniowej, przed żywym uczestnikiem. Jednocześnie trener sam dla siebie jest pierwszym „narzędziem”, które będzie stosować od pierwszych sekund kontaktu z grupą.

10. JAK rozumieć emocje podczas szkolenia

Inteligencja emocjonalna (EQ) pozwala nie tylko rozumieć emocje innych osób, ale także zarządzać własnymi. Pomaga budować relacje, kontrolować sytuację szkoleniową, ale i stanowi grunt, na którym rozwijają się wszystkie umiejętności społeczne.

11. JAK zarządzać zmianą

Rozpoczęcie procesu nauki wiąże się nierozerwalnie ze zmianą, a ta bywa niełatwym doświadczeniem. Przez cały czas pracy trener wpływa na postawę grupy wobec zmian, powinien zatem przygotować ją do kolejnych etapów wdrażania nowej wiedzy i rozwiązań, a także mieć na uwadze możliwość pojawienia się całej palety reakcji. Kluczowe jest także to, jak sam trener zachowuje się w takich sytuacjach, a przez co, jaką przyjmie rolę w procesie, w który wchodzą uczestnicy szkolenia.

12. JAK unikać wypalenia zawodowego

Choć bycie trenerem łączy się z ciągłym spotykaniem nowych ludzi i pojawianiem się kolejnych wyzwań, jak każdy zawód związane jest ze stresem, a czasem i ze zmęczeniem czy rutyną. Zauważanie symptomów i szybkie reagowanie na nie może sprawić, że szkolenie ludzi będzie w podobnym stopniu pracą, co i pasją.

13. JAK poradzić sobie z sesjami-demo/etiudami na rozmowie kwalifikacyjnej

Rynek szkoleniowy stał się bardzo konkurencyjny, a firmy rekrutujące trenerów coraz częściej mają konkretne oczekiwania i wymagania. Na rozmowach kwalifikacyjnych kandydaci mogą być proszeni o pokazanie próbki szkoleniowej o różnej długości, na co należy być przygotowanym zarówno merytorycznie, jak i pod kątem elastyczności i pomysłowości.

Wszystkie wspomniane obszary stanowią bazę programu Akademi Trener JAK-MD™  lub studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu – Rozwój Umiejętności Profesjonalnych według metodologii JAK-MD™, realizowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczone po kolei kompetencje zmierzają do przygotowania słuchaczy do stworzenia własnych programów szkoleniowych, przygotowania profesjonalnych podręczników i manuali, a na koniec zrealizowania etiudy szkoleniowej – takiej, jakiej mogą się później spodziewać podczas rekrutacji.

Gwarantem jakości przekazywanej wiedzy jest kadra złożona z wieloletnich praktyków na rynku biznesowym, prezentujących różne szkoły i style prowadzenia szkoleń, których łączy jedna metodologia pracy JAK-MD™.

Rekrutacja na czwartą edycję studiów w roku akademickim 2017/2018 już ruszyła, zapraszamy do zapisów!

Comments are closed.